Fonnfjell Hotell selges

Foto: Melgerhuset Nylander
Lik og Del

(Foto: Melgerhuset Nylander)

Det ser ut som at Sveinung Skaathun selger seg ut av Meråker.

Geir Falck Andressen hos Meglerhuset Nylander har fått i oppdrag om å selge Fagerlia Fritidsenter AS, med tilhørende datterselskaper som inkluderer Fonnfjell Hotell. Hele pakken har fått en pris på 12 millioner kroner. I tillegg til kjøpesummen har selskapet registrert en gjeldspost på 6 millioner kroner som kjøper overtar. Dermed vil en totalpris bli 18.millioner kroner rundt regnet.

Faste Leieavtaler

Pr. idag er «Næringsbygget» kjent på folkemunne, der også hotellet er utleid til flere butikker og bedrifter med faste leieavtaler som sikrer en fast leieinntekt, som kjøper overtar.

Flere eiendommer

I tillegg til næringsbygget, selges også tomta der Fagerlia Kro var inkl campingen. I tillegg er det 2 bolighus i Gudå som inngår i salget.

Relatert

Øker kostnadsrammen til 63 millioner for nytt skolebygg

Rådmannen legger frem forslag om å øke kostnadsrammen for nytt skolebygg. I tillegg utvider rådmannen kostnadsrammen for nytt skole bygg Meråker Skole fra 53 millioner kroner til 63 millioner: 60 millioner kroner til nytt skolebygg + 3 millioner kroner til oppgradering og utvikling av «Utomhusområdet». Rådmannen sier at det ikke ligger forslag til midler for […]