Nekter å godta forelegg på 25.000,-

Lik og Del

(Foto: Illustrasjonsbilde)

Tore Øien nekter å godta bota på 25.000,- for kjøring i utmark med beltevogn. Kjøringa han står tiltalt for er kjøring med beltevogn i forbindelse med vedlikehold av en seter på Langen. I tillegg har setereier fått et tilsvarende forelegg, og nekter å godta bota.

Kjøring i utmark

Øien fikk bota fordi han har kjørt ulovlig i utmark i forbindelse med et snekkeroppdrag på Langen ifølge politiet. Politiet hevder også at Øien har kjørt ATV, noe som Øien avviser og hevder å ha brukt et beltedrevet kjøretøy, som ikke skader utmarka på lik linje med en ATV.

Forbud for kjøring i Utmark

Det er i all hovedsak forbud mot motorisert ferdsel i utmark. Men det finnes noen unntak fra denne regelen. Politiadvokat uttaler til Trønder-Avisa at disse unntakene ikke gjelder i denne saken.

– Verken unntaket som gjelder kjøring i næringsøyemed, eller andre unntak, gjør seg gjeldende her, sier politiadvokat Sand til Trønder-Avisa.

Øien avviser

Øien avviser påstandene til politiadvokat Sand, og mener at bruk av motorisert kjøretøy i seterdrift er unntatt fra søknadsplikten til grunneier og kommunen.

 

Relatert