Beste biblioteket i landet

Lik og Del

Meråker Bibliotek er det beste biblioteket i landet, viser en kartlegging gjort av Telemarksforskning.
Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunen og fungerer som en viktig møteplass. Det finnes en rekke gode data på bibliotekområdet. Skal man imidlertid sammenligne data på tvers av kommunestørrelse, er det få indikatorer som er gode.

Telemarksforskning har derfor valgt å begrense seg til utlån, besøk, deltakere på arrangement og aktive voksne lånere. De har basert kartleggingen på tall hentet fra KOSTRA og Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket.

 

Relatert