Øker kostnadsrammen til 63 millioner for nytt skolebygg

Lik og Del

Rådmannen legger frem forslag om å øke kostnadsrammen for nytt skolebygg.

I tillegg utvider rådmannen kostnadsrammen for nytt skole bygg Meråker Skole fra 53 millioner kroner til 63 millioner: 60 millioner kroner til nytt skolebygg + 3 millioner kroner til oppgradering og utvikling av «Utomhusområdet». Rådmannen sier at det ikke ligger forslag til midler for ombygging eller oppgradering av eksisterende skolebygg ved Meråker Skole.

– Det er tatt høyde for en pris- og kostnadsjustering i forhold til eksisterende tallgrunnlag, begrunner Rådmannen forslaget til utvidelse av kostnadsrammen.
I tillegg er Rådmannen opptatt av å få på plass et fullverdig, framtidsretta og «smart» skolebygg ved Meråker Skole. Noe som koster litt mer en først antatt sier Fjørstad.

Dette er lagt inn i økonomiplanen for 2020 – 2021, og det nye skolebygget et stipulert til ca 2000 kvadratmeter.

Relatert

John Bjørknes overlevde

Jeg følte meg veldig trygg i deres hender. De var profesjonelle og effektive. Jeg hadde vært i bilen i ca. 100 meter da de klarte å lindre smertene mine. Legen min fortalte meg at ambulansepersonellet ikke kunne kommet noen minutter senere enn de gjorde.