fbpx

Ønsker å selge ledig kapasitet ved sykehjemmet

Lik og Del

Meråker kommune opplever en nedgang i antall eldre i kommunen. Dette har forårsaket ledig kapasitet ved sykehjemmet.

I stedet for å stenge ned kapasitet har rådmannen valgt å foreslå og selge 7 døgnplasser til Stjørdal kommune i 2020. Fjølstad sier at ved å selge plasser slipper vi å ta ned bemanningen og vi klarer å beholde viktig og dyktig helsefaglig kompetanse.

Dette forslaget kan medføre noe lengre ventetid på sykehjemsplass for innbyggerne i Meråker kommune. Det vil også medføre en dreining av tjenesteytingen ved at innbyggere får tjenester fra hjemmetjenesten i en noe lengre periode enn tidligere. Dette vil bidra til å utvikle kompetansen i hjemmetjenestene, noe som igjen vil bidra til å sikre fremtidige bærekraftige tjenester forklarer Fjølstad.

Salget av døgnplasser vil også sikre at en beholder ansatte og kompetanse ved sykehjemmet noe som er viktig for framtidig tjenesteyting når behovet for egne døgnplasser igjen øker.