Söta bror kan være et problem for fengselsetablering

Under årets julemøte i regi av Næringsforeningen i Værnesregionen. Kom rådmannen med en oppdatering ang Fengselsplanene i Meråker.

Lik og Del

Under årets julemøte i regi av Næringsforeningen i Værnesregionen, kom rådmannen med en oppdatering ang fengselsplanene i Meråker.

Finansiering av nytt fengsel

Rådmannen kom under sin presentasjon med en mulig løsning for finansiering av et nytt fengsel i Meråker. En mulighet kan være et salg av det eksisterende fengslet på Tunga, som rådmannen påpekte videre at har et stort rehabiliterings behov. Videre opplyste Fjørstad at vi allerede har opsjonsavtale på tomta på Skomakermoen. En tomt som rådmannen kaller «Beste tomta i bygda».

Bekymringer

Rådmannen la frem et utdrag fra en rapport utført av Avantas, der problemstillinger rundt en eventuell fengsels etablering i Meråker ble ramset opp. Noen av bekymringene i rapporten gikk på kort vei til svenskegrensa, og at Meråker er i det lengste laget fra Trondheim. Men det ble lagt vekt på at Meråker har høy kompetanse på rehabilitering. Fjørstad påpeker at dette ikke setter en stopper for arbeidet videre.

Saken fortsetter etter annonsen:

Arbeidet skal fortsette

Rådmannen sier også under møtet at det har vært stille rundt fengselsplanene i en god stund, og at det er på grunn av kommunevalget. I tillegg la rådmannen vekt på at fengselplanene ikke er lagt på is. Og at det fortsatt er realistisk med en fengselsetablering i Meråker. Samtidig Påpeker Fjørstad at det er et fylkestingsvedtak som fastslår at en eventuell fengseletablering i Trøndelag skal ligge i Meråker. Fjørstad sier også at det ikke er satt av egne midler i økonomiplanen i forbindelse med fengselsarbeidet. Men at det er ifølge rådmannens budsjettforslag satt av 200.000,- for videre oppfølgning av saken i 2020.

Relatert

John Bjørknes overlevde

Jeg følte meg veldig trygg i deres hender. De var profesjonelle og effektive. Jeg hadde vært i bilen i ca. 100 meter da de klarte å lindre smertene mine. Legen min fortalte meg at ambulansepersonellet ikke kunne kommet noen minutter senere enn de gjorde.