Meråker Kommune med nye Corona-tiltak

Nye Tiltak i Meråker. Situasjonsbildet i Meråker kommune er at det er lav smittespredning, men i nærliggende kommuner så er det stor smittespredning. I tillegg opplyser Meråker Kommune at alle innbyggere vil få melding via Varsling24 om disse tiltakene, og evt nye tiltak.

Lik og Del
Meråker Kommune skriver i en pressemelding at de vil innføre nye tiltak, etter at Regjeringen kom med nye nasjonale føringer 03.01.21. Situasjonsbildet i Meråker kommune er at det er lav smittespredning, men i nærliggende kommuner så er det stor smittespredning. I tillegg opplyser Meråker Kommune at alle innbyggere vil få melding via Varsling24 om disse tiltakene, og evt nye tiltak.

Sannsynlighet for Covid-19 smitte

Økning i Covid-19 smitt/utbrudd vil med stor sannsynlighet nå Meråker kommune i større grad, derfor velger kommunen å sette i verk smitteforebyggende tiltak.

Tiltak iverksettes fra 5.januar kl. 08.00-til 18.januar- men kan videreføres. 

Disse tiltakene setter Meråker Kommune inn f.o.m 05.01.2021:

Sektor helse pleie og omsorgGrensetesting settes i verk tirsdag 5.januar. Opplæringen av ansatte vil foregå så fort det lar seg gjøre. Vi er pålagt å stille med personell med helsefaglig bakgrunn. 8 ansatte vil bli omdisponert/leid inn og vil utføre testing av Covid-19. Dette gjelder fra 05.01.21-31.01.21. (I første omgang). Dette er et samarbeid med HV-12, politiet i Trøndelag og Meråker kommune.Grensestasjonen skal være bemannet alle dager fra kl. 08.00-22.00.NB! Personer som skal passere grensa, må fylle ut skjema på forhånd.https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-innreiseregistrering-fra-i-dag/id2826448/Lokalene til Vegvesenet skal brukes, det planlegges for 200 tester i døgnet.

Saken fortsetter etter annonsen:

Vaksinasjon og plan: Sektorsjef helse har ansvaret for plan og gjennomføring. Vaksinasjonsprogrammet vil starte opp, så fort som mulig. (Etter statlige føringer).

Vi ønsker innspill om hvordan vi skal motivere til at alle skal følge de nasjonale råd om at alle bør vaksineres.

Bruk av munnbind i pasientnært arbeid:

Munnbind skal brukes på følgende avdelinger:

Helsetunet

Legekontoret

Søgardsjalet 1

Søgarsjalet 2

Hjemmesykepleien

Dagsenteret

Fysikalske

Helsestasjonen

Besøkende på disse avdelingene må også bruke munnbind.

 

Følgende avdelinger vil ha begrensninger/stenges for publikum:

Treningsrommet på fysio stenges i perioden. Pasientbehandling foregår som normalt.

Kantina stenges for salg, men holdes åpent for ansatte, slik at de kan ta spisepause med avstandskrav.

Samfunnshuset stenges.

 

Avdelinger stengt for besøkende/publikumskontakt: 

Servicetorget stenges for publikumskontakt, avtale med saksbehandler kan gjøres. Telefon betjenes fra servicekontoret, og den ansatte oppholder seg i området. Ytterdøra stenges, men man må være tilgjengelig slik at man tar imot varer/post.

 

Sektor skole, oppvekst og kultur:

Grunnskolen: gult tiltaksnivå på barnetrinn, rødt tiltaksnivå på ungdomstrinn.

Meråker videregående skole- rødt tiltaksnivå.

Meråker voksenopplæring og flyktningetjeneste– rødt tiltaksnivå.

Dette betyr i praksis for oss:

 • At ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og forsterket renhold.
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer.
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Kohortene bør ha faste klasserom.
 • Ansatte bør komme til klasserommet.
 • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/

Skoleskyss: vi anbefales ikke bruk av munnbind på skolebussen, tiltak på gult nivå, vil si at avstandskrav skal opprettholdes (merkes på bussen).

I og med at ungdomsskolen er på rødt-tiltaksnivå, oppfordrer vi til at foreldre/foresatte kjører sine barn til/fra skolen.

Drosjene: sjåførene bruker munnbind, ikke anbefalt at elevene bruker det.

Kulturskolen  - gult tiltaksnivå.

Barnehagene  – gult tiltaksnivå, ordinær åpningstid.

Idrettshaller

– stenges, alle fritidsaktiviteter avlyses.

– Kroppsøving går som normalt.

Utendørs aktivitet anbefales gjennomført både i skoletid, og på fritid.

Svømmehallen– holdes åpent fra 1.-7.trinn (gult nivå).

Biblioteket  – full åpningstid med delt oppholdstid (Halv dag MGS og MVS).

Ulike lånetimer på alle gruppene, slik at elevene ikke oppholder seg
samtidig i lokalene. Ikke blanding av kohorter. (Egen plan).
Hjemmeboende studenter får studere i møterom/lokaler.
Man åpner for å bestille tid til veiledning, og bestilling av bøker på epost.

 

Administrasjonen:

Alle planlagte møter gjennomføres på teams i denne perioden.
Andre avtalte møter på rådhuset (eksternt) avlyses.
Telefonhenvendelser til rådhuset: turnus vil bli satt opp.
Postføring: turnus vil bli satt opp.
Kommunekassa: er i drift som normalt.
Rådhuset stenges for publikum og har ikke utlån av møterom i denne perioden.

 

Viktigste anbefalinger som gjelder alle:

 • Begrense sosial omgang med hverandre
 • Unngå unødvendige reiser
 • Så mange som mulig har hjemmekontor (for de som kan det)
 • Unngå kollektivtransport
 • Laste ned smitteapp

Administrasjon og samarbeid med tillitsvalgte

 • Møte med hovedtillitsvalgte i MK avholdes så fort som mulig.

Prosedyre for omdisponering av personalet må gjennomgås.

Testing av ansatte hvis de har vært ute på reise: Vi anbefaler at de nasjonale føringene følges.

 

Styringer, kriseledelse og struktur

Møtetidspunkt: mandager kl. 12.00 og torsdager kl. 12.00

Innkalling på kort varsel ved behov.

Ledelsen i kommunen har hjemmekontor etter egen turnus.

Øvrige ansatte avtaler med nærmeste leder om hjemmekontorløsning.

Ansatte må begrense kontakt på tvers av alle avdelinger.

Relatert

Best Meråker får ny eier

Best Meråker får ny eier, Jan Petter Bjørnevik som driver Hegra Bensinstasjon kjøper Best Meråker. Lang prosess Ut i fra det Meråkerbygg kjenner så har Coop Midt-Norge vurdert salg og andre muligheter for bensinstasjonen i Meråker en god stund. Og til slutt falt valget på salg av stasjonen. – Jeg er sikker på at dette […]

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler. Den beskriver informasjonen vi samler inn om våre brukere av nettstedet og hvordan vi forvalter disse opplysningene. Informasjonen brukes til å tilpasse din opplevelse hos oss. Du godtar automatisk Informasjonskapsler ved å fortsette surfingen på nettstedet. Du kan lese vår Personvernerklæring og mer om informasjonskapslene vi bruker. Les den HER

Steng