Ambulansesaken: Bent Høie svarer

Lik og Del

Marit Arnstad (Sp) spurte Helse- og omsorgsministeren Bent Høie den 06.01.2021 om ambulansetjenesten i Meråker og Verran.

Marit Arnstad (Sp): Flere ambulansestasjoner i Trøndelag får nå omgjort døgntjeneste til hjemmevakt. Å endre ambulansetjenesten på denne måten fra aktiv til passiv tjeneste er en uholdbar måte å spare penger på fordi det svekker ambulansetilbudet og innebærer at ulemper og kostnader skyves over lokalsamfunn og på de ansatte.
Hva vil statsråden gjøre for hindre at ambulansetilbudet svekkes på denne måten?

Sitat direkte kopiert fra regjeringen.no.

Dette spørsmålet ble besvart av Bent Høie 13.01.2021.

Bent Høie. Kilde: www.stortinget.no

Han skriver:

«Arnstad spør hva jeg vil gjøre for å hindre at ambulansetilbudet svekkes. Jeg viser til akuttmedisinforskriften hvor det framgår at ambulansebiler som utfører oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres der det er et lavt antall akuttoppdrag per år og ambulansen kan være bemannet innen forsvarlig tid etter varsling. Det er helseforetakene som har ansvaret for ambulansetjenesten, og som må gjøre konkrete vurderinger i hvert tilfelle.

Jeg mener at det viktigste tiltaket for å sikre et helhetlig og likeverdig tilbud er at kommuner og helseforetak i større grad samarbeider om utviklingen av de akuttmedisinske tjenestene, slik at tilbudet samlet sett blir tilgjengelig nok og av god kvalitet. Det er bra for pasientene og god bruk av ressursene. Det er bakgrunnen for at helseforetakene i samarbeid med kommunene i helsefellesskapene skal gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene.

Avslutningsvis vil jeg understreke at vi har en desentralisert ambulansestruktur med en godt utbygget ambulansetjeneste. Gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan og oppfølgingen av denne, fortsetter vi arbeidet med å styrke samhandling, kapasitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene.»

Les hele svaret til Bent Høie her. 

Marita Haugen: Jeg velger å kopiere direkte fra stortingets egne sider, da jeg ønsker at denne informasjonen skal være korrekt. 

Relatert

Covid-19 smitte oppdaget i Meråker

Smittesporing er i gang i Meråker kommune, og 4 nærkontakter er satt i karantene i Meråker, og flere i Trondheim. De testes snarlig. Vi samarbeider innen Værnesregionen og med Trondheim om smittesporingen.